Hur blir man beroende?

Om man jämför kriterierna för diagnosen spelberoende med kriterierna för diagnosen substansberoende så sammanfaller de på många väsentliga punkter. Spelaren får samma symtom som den som missbrukar alkohol eller narkotika. Vid fullt utvecklat spelberoende så är det inte längre bara en förväntan om spelvinst som vidmakthåller spelandet utan syftet är också att uppnå den snabba stämningsförändring som spelandet medför.

Flykt och vanmakt.

Spelet blir en flyktväg från en, som spelaren upplever det, besvärlig och utsatt livssituation. Denna situation är ofta en konsekvens av spelandet i sig. Det blir alltså dubbla anledningar till att spela som har med varandra att göra. Du spelar för att vinna pengar då du tror att vinsten är lösningen på dina problem. Du har en orealistisk och naiv tilltro till vinst vilket förstärker känslan av välbefinnande när du har ett spel igång. Av dessa anledningar mår du bra när du spelar och dåligt när du inte gör det, vilket driver dig att fortsätta spela, närmast tvångsmässigt, trots de negativa konsekvenser ditt beteende för med sig.

Ju längre tiden går desto större vanmakt känner du och du utvecklar en ökad tolerans och behöver spela än mer frekvent och med större och större insatser. Det blir mindre och mindre njutning och förväntan över spelandet utan det börjar mer och mer likna en drog som du behöver för att kunna fungera. Jämför med en alkoholist som behöver spriten både som starter på morgonen och som avkoppling för att varva ned på kvällen. Det är detsamma för en spelberoende. Får du inte din stimulans så kan du få abstinenssymtom som illamående, hjärtklappning och sömnsvårigheter. Om du inte spelar så har du inte den teoretiska möjligheten att "lösa" ditt problem vilket i sig framkallar oro, ångest och vanmakt.

Många problemspelare upplever att de får dissociativa upplevelser. Det innebär att koncentrationen på spelet blir så stark att omvärlden förlorar i betydelse. Denna effekt av spelandet används ofta i självmedicinerande syfte. Du spelar för att slippa tänka på dina problem eller för att slippa känna dig nedstämd. Vinsterna spelare mindre roll utan spelandet har nu fått andra funktioner. Det kan alltså vara helt andra faktorer som vidmakthåller spelandet än de som en gång fick dig att börja spela.

Slump och spelens konstruktion.

En spelberoende har ofta en orealistisk tilltro till vinst och en naiv inställning att kunna ställa saker tillrätta. Det kan bero på okunskap om slumpens betydelse men också på en övertro på sin egen skicklighet eller förmåga att lösa problem i största allmänhet. Spelen är konstruerade så att du skall få en känsla av kontroll genom möjligheten att styra och variera system och insats. Spelar du ofta och mycket så vinner du pengar och emellanåt större vinster. Spelen är också så konstruerade att det skall vara lätt att vinna lite men oerhört svårt att vinna mycket  och sannolikheten att vinna storvinsten är knappt mätbar.

Belöningen du får i form av vinster och "nära-vinst" upplevelser, bidrar till att vidmakthålla spelandet. Vinsterna är därför ofta förödande för en missbrukare. Många spelberoende uppger att en större vinst har varit det som satt igång deras alltmer okontrollerande spelande. En problemspelare som vinner börjar genast tänka att "nu vänder det", "nu har jag flyt", "nu har jag kommit på det" och liknande irrationella tankar.

Även sk. skicklighetsspel som trav, stryktips, oddset osv. innehåller en mycket stor del slumpmässiga moment vilket en spelberoende har svårt att inse. Han har också svårt att förstå att det rent matematiskt är oändligt stor skillnad på 6 och 7 rätt på lotto. En problemspelare ser det inte som att han förlorar pengar utan att han var nära att vinna pengar. Han minns alltid vinsterna men har en förmåga att glömma och bortförklara förlusterna och sin egen spelinsats.

Man får respektera att många har svårt att förstå hur man kan bli beroende av ett inlärt beteende som spel om pengar. Ett substansberoende är nog för de flesta lättare att förstå. Varför klarar sig vissa och andra inte? Det är som livet självt ett komplext samspel mellan flera olika faktorer. Klicka på förklaringsmodellen för att läsa mer.

 

 

• Flykt

• Stämningsförändring

• Ångestdämpande

Visste du att:

• Speldeltagandet minskar men totala spelandet ökar.

• De som spelar - spelar mer!

• 10% av spelarna står för uppemot 70% av omsättningen

• Spelproblem ökar mest bland yngre män och äldre kvinnor

• Över 125.000 svenskar har spelproblem

• Ytterligare 250.000 personer är i riskzonen

• Statliga Svenska Spel tjänar 5 miljarder kronor årligen

• Vegas är Sveriges största spel (Bruttointäkt 7,3 mdr/år)

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...