Undvik risksituationer

Vägen mot spelnykterhet kan för många vara lång och ibland mödosam.  Det tar tid att automatisera ett nytt beteende, att inte spela, och att acceptera sin situation och kunna må bra utan spel.  Första tiden i spelfrihet går ofta lätt och du känner dig motiverad och mår mycket bra. Efter en tid i spelfrihet så kan du känna dig lite besviken. Du hade förväntat dig en mer permanent känsla av välbefinnande och upplever inte alternativen till spel som tillräckligt lustfyllda.  Du minns de positiva konsekvenserna av spelandet och börjar glömma de negativa och därmed tryter motivationen. Det är nu vanligt att vissa spelare tar sig ett återfall. Två tredjedelar av återfallen sker inom tre månader efter det att man har slutat med problembeteendet.

Det bästa är om spelfriheten inte behöver innebära några begränsningar i ditt liv. Det är således viktigt att lära sig att hantera alla situationer som kan uppstå och det långsiktiga målet bör vara att kunna avstå spel även i en högrisksituation.

I det korta perspektivet kan det dock vara klokt att undvika risksituationer för att förebygga återfall. Ju längre tid som går i spelfrihet, desto lättare blir det att hantera spelsuget när det infinner sig.

Första steget är att fundera på vilka dina risksituationer är. Det kan handla om en speciell miljö, om möten med vissa personer, om en viss känsla eller sinnesstämning. Även det sänkta omdömet i samband med alkoholkonsumtion kan vara en risksituation. Den vanligaste triggern bakom återfall för en spelberoende är pengar. Såväl bristen som tillgången på pengar kan framkalla sug efter spel. Det är således lämpligt att låta någon annan sköta din ekonomi under de första månaderna i spelfrihet.  En annan lämplig åtgärd är att spärra bort dig från alla möjligheter att komma åt spel över internet. Om du istället väljer att ta bilen till spelbutiken så får du åtminstone tid till reflektion och eftertanke och du får möjlighet att hantera ditt spelsug.

Det kan ta tid men det går och det blir bättre. Kämpa på!

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...