Artiklar

Föreläsare & rådgivare

Jag heter Magnus och jag driver sedan 2008 företaget spelnykter. Jag arbetar som föreläsare och rådgivare och jag håller i våra utbildningar om spelmissbruk.

Varför behövs spelnykter? Jo, väldigt många människor är direkt eller indirekt drabbade av spelmissbruk och är i stort behov av stöd och behandling. Överdrivet spel om pengar anses vara ett folkhälsoproblem och ingår sedan 2002 i regeringens folkhälsomål. Trots detta så är det svårt för en spelberoende att få hjälp och kunskapen hos viktiga samhällsfunktioner och på arbetsplatser ökar inte riktigt i takt med problemets omfattning. Arbetet med att utveckla en sund och ansvarstagande spelpolitik går långsamt.

Vi vill driva på utvecklingen mot en sund och ansvarstagande spelmarknad och vi bidrar genom våra kunskaper och erfarenheter och utbildar dig som vill få insikt i ett ökande samhällsproblem. Vi förklarar vad spelberoende är, hur det fungerar och vad man kan göra åt det. Ju fler som får kunskap, desto bättre för alla!

Vårt mål är glasklart - Vi vill att färre skall fastna och fler ska komma ur sina spelproblem!

 

Magnus


Spelnykter startades 2007 och drivs sedan dess av Magnus.