Föreläsningar & Kurser

Vi sprider kunskap om ett angeläget fokhälsoproblem - spelberoende. Precis som med alkohol- och drogmissbruk så påverkas arbetsglädje, produktivitet och studieresultat i en negativ riktning hos den drabbade. Ju fler som får kunskap - desto bättre för alla!

Vi erbjuder såväl föreläsningar som kurser för alla som vill eller behöver veta mer om denna problematik. Våra föreläsningar utgår ifrån aktuell forskning. Vi har även egen erfarenhet av spelproblem med allvarliga konsekvenser samt mycket lärdomar från möten med åtskilliga spelberoende klienter och deras anhöriga. Vi är specialiserade på den problematik som överdrivet spelande om pengar medför och på läget inom svensk spelpolitik. 

Vi föreläser för kommuner, företag, skolor, organisationer och idrottsföreningar. Vi anpassar innehållet till era behov och förkunskaper. Kontakta hos så diskuterar vi just era önskemål.