"Det dolda missbruket" - Heldagskurs

Tag chansen och lär dig mer om ett angeläget samhällsproblem. Vi erbjuder en gedigen heldagsutbildning för dig som vill veta mer om spelberoende. Vi vänder oss till alla intresserade men främst till dig som i ditt arbete möter och vägleder människor såsom skolkurator, socialsekreterare, HR-personal, personal inom primärvård, försäkringskassa, arbetsförmedling osv. Inga förkunskaper krävs. 

Överdrivet spelande om pengar påverkar spelarens hälsa och livskvalitet men också produktivitet, arbetsmiljö och studieresultat negativt. En liten andel spelare söker självmant hjälp och det slutar ofta med en "krasch" där det uppdagas att individen har lurat sig själv och flera i sin omgivning. Det är därför angeläget att öka kunskapen hos olika samhällsfunktioner i syfte att kunna upptäcka problemen i tid samt att våga börja samtala om spelproblem. 

Vad är spelberoende och hur fungerar det? Vad är ett farligt spel? Hur upptäcker man ett spelmissbruk? Hur fungerar det på svensk spelmarknad och viken behandling är mest effektiv? 

Välkommen till vår kursdag så får du svaren.