Enkät om spelvanor

Välkommen att delta i Spelnykters enkätundersökning om spelvanor. Det tar bara några miunter och du kan om du vill vara helt anonym. Vi vänder oss till dig som under det senaste året regelbundet (minst månadsvis) har spelat om pengar. De första 9 frågorna ingår i screeninginstrumentet PGSI (Problem Gambling Severity Index) som mäter risk för problemspelande och graden av eventuella spelproblem under senaste året. De resterande frågorna handlar b.la. om hur, varför, var och vad du spelar samt hur du upplever det spelbolag, där du är kund.
 
Dina svar ger oss värdefull kunskap. En kunskap som vi använder till att vidareutveckla metoder för att på olika sätt hjälpa spelare och anhöriga. Vår förhoppning är att enkäten även ska bidra till att du själv reflekterar över dina spelvanor och om du behöver, tar initiativ till, för dig positiva förändringar.  
 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Du kan välja att vara helt anonym. Vill du ha vår feedback på lämnade uppgifter så uppger du din mailadress i slutet av formuläret. I övrigt så kommer vi inte att kontakta dig, såvida du inte uttryckligen samtycker till det i enkäten.  
 
Om du upplever att du har problem med överdrivet spelande så kan du alltid kontakta nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen har öppet helgfria vardagar 09.00 - 21.00 och telefonnumret är 020-819100. 
 
Klicka här  för att komma till enkäten och stort tack för din medverkan!